Os vídeos das simulacións das actividades que podedes visualizar nesta páxina están feitas có Sotfware FluidSim . O uso destes vídeos será exclusivamente como material de consulta pra a comunidade educativa (especialmente dirixido os alumnos/as , buscando unha metodoloxía innovadora) uso non comercial, sen ánimo de lucro e para impartir ensinanzas

Todo-los recursos son:

PROPIEDADE: Festo Automation, SAU

LICENCIA ©: Cedido pra uso educativo non comercial en plataformas educativas

PROCEDENCIA: URL, Catalogo o calquer outro soporte no que se atope