top of page

EMPRESAS PROVEEDORAS

FESTO DIDACTIC - HRE HIDRAULIC

FESTO DIDACTIC - HRE HIDRAULIC

FESTO DIDACTIC

FESTO DIDACTIC e unha empresa lider mundial en solucións para a formación técnica no ámbito da automatización industrial e de procesos.Colabora neste proxecto " A REALIDADE AUMENTADA APLICADA A TECNOLOXÍA HIDRÁULICA" permetendonos publicar neste sitio web as simulacións feitas có seu software de simulación FluiDSim das actividades do proxecto. Estás simulacións publicadas neste sitio web so poderán ser utilizadas como material de consulta para a comunidade educativa (especialmente dirixido os alumnos/as , buscando unha metodoloxía innovadora) ,uso non comercial , sen ánimo de lucro e para impartir ensinanzas.

HRE HIDRAULIC

HRE HIDRAULIC desenvolven e implantan solucions e sistemas de automatización e control nas tecnoloxías de oleohidráulica e lubricación en base a un elevado coñecemento técnico e alianzas estratéxicas.
Aproveitando este coñecemento a sua división HRE Didactic ofrece equipamiento didáctico para os centros de formación en tecnoloxías de automatización. HRE Didactic é o noso proveedor dos equipos hidráulicos neste proxecto educativo " A REALIDADE AUMENTADA APLICADA A TECNOLOXÍA HIDRAULICA" , e cedendonos os dereitos de difusión dos manuaís técnicos, fotos , etc. neste proxecto

bottom of page