top of page

Actividade Nº3: Aplicación dunha válvula limitadora de presión no control dun cilindro de doble efecto

Os obxetivos que se acadan o rematar esta actividade, són os seguintes:
- Identificar e interpretar o funcionamento dunha válvula limitadora de presión nun circuito hidráulico.
- Tarar a válvula limitadora de presión do circuito.
- Relaciona-la velocidade do cilindro cá presión tarada na válvula limitadora de presión.
- Realizar o conexionado físico e explicar o funcionamento dos circuitos que aparecen a continuación.
Image-empty-state.png

Actividade 3 - Explicación do montaxe e conexionado.

Neste video mostrase como
realizar o montaxe
e conexionado físico dos diferentes elementos deste sistema hidráulico.

Image-empty-state.png

Actividade 3 - Explicación do funcionamento.

Neste video mostrase o funcionamento do obxetivo desta actividade.

bottom of page