top of page

Actividade Nº7: Emisión señal eléctrica en función da presión

Os obxetivos que se acadan al finalizar a seguinte actividade, són os seguintes:
- Realiza-lo control dun cilindro de doble efecto, de tal forma que no movimento de avance realiza o moldeo dunha peza e o retroceso podrase realizar de duas formas: automáticamente cuando alcance os 20 bar o manualmente por medio dun pulsador (NC). O sistema dispondrá dunha lámpara H1 que apagarase si o presostato alcanzo a presión requerida.
- Identifica-lo presostato e explicar seu funcionamento.
- Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito que aparece a continuación tendo en conta os siguintes casos: para un valor da válvula limitadora de 15 bar e de 30 bar.
Image-empty-state.png

Neste video mostrase o montaxe e conexionado esquema de traballo

Actividade Nº7 - Explicación montaxe e conexionado esquema de traballo.

Image-empty-state.png

Neste video mostrase o montaxe e conexionado esquema de mando.

Actividade Nº7 - Explicación montaxe e conexionado esquema de mando.

Image-empty-state.png

Neste video mostrase o funcionamento

Actividade Nº7 - Explicación funcionamento

bottom of page