top of page

Actividade Nº8: Accionamento dun cilindro de doble efecto con paradas intermedias. Enclavamento eléctrico

Os obxetivos que se acadan o finalizar a seguinte actividade, son os seguintes:
– Realiza-lo control dun cilindro de doble efecto, ten que poder avanzar e retroceder o
accionar seus correspondentes pulsadores (S2/S3), con parada intermedia en cualquer posición.
Solo podese cambiar de avance (S2) a retroceso (S3) pasando pola parada e viceversa. Ten
preferencia a posición parada (S1) con respecto o avance e/o retroceso.
– Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito que aparece a continuación.
Image-empty-state.png

Neste video mostrase o montaxe e
conexionado do esquema de traballo.

Actividade Nº8 - Explicación montaxe e conexionado de esquema traballo.

Image-empty-state.png

Neste video mostrase o montaxe e
conexionado do esquema eléctrico.

Actividade Nº8 - Explicación montaxe e conexionado esquema eléctrico.

Image-empty-state.png

Neste video mostrase o funcionamento.

Actividade Nº8 - Explicación funcionamento.

bottom of page