top of page

Actividade Nº6: Control dun cilindro de doble efecto mediante mando eléctrico

Os obxetivos que se acadan ó finalizar a presente actividade, són os seguintes:
- Realiza-lo control dun cilindro de doble efecto, o avance realizarase mediante un pulsador (NO) o retroceso realizarase automáticamente unha vez que se alcance a posición final (a1).
- Regula-la velocidade de avance.
- Identifica-los módulos de alimentación, de pulsadores e de relés.
- Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito electrohidráulico.
Image-empty-state.png

Actividade 6 - Explicación do montaxe e conexionado dos diferentes elementos hidraulicos deste sistema electrohidráulico.

Neste video mostrase como
realizar o montaxe
e conexionado físico dos diferentes elementos hidraulicos deste sistema electrohidráulico.

Image-empty-state.png

Actividade 6 - Explicación do montaxe e conexionado dos diferentes elementos eléctricos deste sistema electrohidráulico.

Neste video mostrase como
realizar o montaxe
e conexionado físico dos diferentes elementos eléctricos deste sistema electrohidráulico.

Image-empty-state.png

Actividade 6 - Explicación do funcionamento.

Neste video mostrase o funcionamento do obxetivo desta actividade.

bottom of page