top of page

Actividade Nº 5 Control do descenso dunha carga utilizando unha válvula antirretorno pilotada

Os obxetivos que se acadan o rematar esta actividade, són os seguintes:
- Identifica-la válvula antirretorno pilotada e interpretar seu funcionamento no circuito hidráulico.
- Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito que aparece a continuación.
Image-empty-state.png

Actividade 5 - Explicación do montaxe e conexionado.

Neste video mostrase como
realizar o montaxe
e conexionado físico dos diferentes elementos deste sistema hidráulico.

Image-empty-state.png

Actividade 5 - Explicación do funcionamento.

Neste video mostrase o funcionamento do obxetivo desta actividade.

bottom of page