top of page

Actividade Nº2: Control dun cilindro de doble efecto utilizando válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3

Os obxetivos que pretendese acadar ó finalizar a presente actividade, podese resumir como aparece a continuación:
- Explicar o funcionamento dun cilindro de doble efecto.
- Explicar o funcionamento y e diferenciar a finalidade de cada unha das válvulas utilizadas.
- Realizar o conexionado físico e explicar o funcionamento dos circuitos hidráulicos que aparecen a continuación.
Image-empty-state.png

Actividade 2a - Explicación montaxe e conexionado

Neste video mostrase como
realizar o conexionado físico e explicar o funcionamento dos circuitos hidráulicos que aparecen a continuación.

Image-empty-state.png

Actividade 2b - Explicación conexionado e funcionamento - Parte 1

Neste video mostrase como
é o funcionamento dun cilindro de doble efecto.

Image-empty-state.png

Actividade 2b - Explicación conexionado e funcionamento - Parte 2

Neste video mostrase como é o funcionamento e diferenciar a finalidade de cada unha das válvulas utilizadas.

bottom of page