top of page

ActividadE Nº10: Secuencia de mando de dous cilindros de doble efecto en función do percorrido e a presión

Os obxetivos que se acadan o finalizar a presente actividad, son os seguintes:
– Realiza-lo control de dous cilindros de doble efecto que cumpran as seguientes condicions: O
dispositivo comenzará cá saida do cilindro A, unha vez que o vástago alcance seu máximo percorrido saldrá o cilindro B, unha vez que o vástago do cilindro B chega a posición establecida e alcance nesta posición os 20 bar ambos cilindros retrocederán automáticamente.
O sistema dispondrá de un pulsador para
o retroceso manual de ambos cilindros.
– Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento do circuito que aparece a
continuación.
Image-empty-state.png

Actividad Nº10 - Explicación funcionamento, montaxe e conexionado.

Neste video mostrase o montaxe, conexionado e funcionamaento desta actividade

bottom of page