top of page

Actividad Nº4: Regulación da velocidade dun motor hidráulico

Os obxetivos que se acadan o rematar esta actividade, són os seguintes:
- Identifica-la válvula reguladora de caudal variable e interpretar seu funcionamento no circuito hidráulico.
- Identifica-la válvula reguladora de caudal variable con antirretorno e interpretar seu funcionamento no circuito hidráulico.
- Diferenciar o tipo de regulación de velocidade do motor en función do tipo de vávula de caudal utilizada, con o sin antirretorno.
- Identificar o motor hidráulico e seu funcionamento.
- Relaciona-la velocidade de xiro dun motor hidráulico cá válvula reguladora de caudal.
- Realiza-lo conexionado físico e explicar o funcionamento dos circuitos hidráulicos que aparecen a continuación.
Image-empty-state.png

Actividade 4 - Explicación do montaxe e conexionado.

Neste video mostrase como
realizar o montaxe
e conexionado físico dos diferentes elementos deste sistema hidráulico.

Image-empty-state.png

Actividade 4 - Explicación do funcionamento.

Neste video mostrase o funcionamento do obxetivo desta actividade.

bottom of page